जत तालुक्यात 26.6 मि. मी. पाऊसाची नोंदजत,सांगली: जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 3.9 मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून जत तालुक्यात 26.6 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. 

        जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जून पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 0.1 (74.8), जत 26.6 (128.8), खानापूर-विटा 0.1 (19.4), वाळवा-इस्लामपूर 0.0 (46.1), तासगाव 0.2 (70.7), शिराळा 2.1 (81.8), आटपाडी 0.1 (53.3), कवठेमहांकाळ 0.4 (50.3), पलूस 0.4 (81), कडेगाव 0.1 (54.9).

Post a Comment

0 Comments