सिंदूर येथे ५२० किलो वजनाचा सुमारे ५२ लाखांचा गांजा जप्त; जत पोलोसांची कारवाई

जत/प्रतिनिधी: जत तालुक्यातील सिंदूर येथे गांज्याच्या शेतीवर जत पोलीस विशेष पथकांने छापा टाकत ५१ लाख ९३ हजार ३०० रूपये किंमतीचे ५२० किलो वजनाची गांजाची झाडे जप्त केली आहेत. याप्रकरणी बसाप्पा खुशावा आक्कीवाट रा. सिंदूर, ता. जत याच्या विरोधात जत पोलीसात गुन्हा दाखल करून त्यास ताब्यात घेतले आहे.

आज दि. ०२.११.२०२० रोजी उत्तम जाधव पोलीस निरीक्षक जत पोलीस ठाणे यांना खास बातमीदारामार्फत बतमी मिळाली होती. त्यानुसंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. सिंदूर येथील बसाप्पा आक्कीवाट याने त्याचे हळदीचे पिकात गांजाची लागवड करून जोपासना करीत असलेची खात्रीशीर बातमी मिळालेने, दोन शासकीय पंचासमक्ष तसेच पोलीस स्टाफसह बसाप्पा आक्कीवाट याचे सिंदूर गावचे हद्दीतील जमीन गट नं.४२८ मध्ये असलेल्या हळदीचे पिकात छापा टाकला असता गांजाची ५ ते ६ फुट उंचीची झाडे मिळून आले. मिळून आलेल्या गांजाचे झाडाचे वजन केले असता ते ५२० किलो भरले. सदर छाप्यामध्ये ५१,९३,३००/- रूपये किंमतीची गांजाची झाडे वाढविलेल्या स्थितीत मिळून आली आहेत. सदर ठिकाणी मिळून आले गांजाची झाडे सविस्तर पंचनाम्याने जप्त करून ताब्यात घेतली असून सदरबाबत जत पोलीस ठाणेत गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी बसाप्पा आक्कीवाट  यास ताव्यात घेतले आहे. सदर गुन्हयाचा पुढील तपास हा मा.उपविभागीय पोलीस अधिकारी जत विभाग जत रत्नाकर नवले यांचे मार्गदर्शनाखाली उत्तम जाधव पोलीस निरीक्षक जत पोलीस ठाणे हे करीत आहेत.


सदरची कामगिरी ही मा. पोलीस अधिक्षक, सांगली दीक्षीत गेडाम, मा.अप्पर पोलीस अधिक्षक, सांगली मनिषा दुबुलेसो, मा.उपविभागीय पोलीस अधिकारी जत विभाग जत रत्नाकर नवले यांचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक उत्तम जाधव, स.पो.नि महेश मोहीते, पोहेकॉ/२१८ सचिन जौंजाळ, पोहेकॉ/२८६ विजय वीर, पो.ना /१६४६ हाके, पो.ना/१४६७ थोरात, पो.ना/११९५ मासाळ, पो.ना/१३२७ चव्हाण पो.ना /१४४२ चव्हाण, पोना/३८ उमर फकीर, म.पो.ना/१८१३ मुजावर, पो.कॉ/११३५ शिंदे, पो.कॉ/१६५० खोत, पो.कॉ/२४३२ माळी, अशांनी पार पाडली.


जत पोलीस ठाणे हद्दीतील अशा प्रकारच्या अवैद्य कृत्याविषयी कोणास माहीती असल्यास त्यांनी सदरची माहीती पोलीस ठाणेस दयावी. माहीती देणाऱ्याचे नाव गोपनिय ठेवण्यात येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Post a Comment

0 Comments